Zarząd Klubu

1. Jacek Okraszewski – Prezes Zarządu
2. Tomasz Mazur – Wiceprezes Zarządu
3. Katarzyna Rososińska – Skarbnik
4. Teresa Kołacz Florczak – Sekretarz
5. Maciej Mackiewicz – Członek Zarządu