Zarząd Klubu

1. Jacek Okraszewski – Prezes Zarządu
2. Tomasz Mazur – Wiceprezes Zarządu
3. Joanna Hajtko – Skarbnik
4. Sylwia Migut – Sekretarz
5. Maciej Mackiewicz – Członek Zarządu